logo-beta
Screen

Tên miền Việt Nam và Quốc Tế

Dành cho khách hàng đang sử dụng java hosting, vps để xây dựng hệ thống

CHI TIẾT

Quy trình mua domain

Chọn mua domain

Quý khách xem cách mua domain tại đây: CHI TIẾT
Quý khách xem cách thanh toán tại đây: CHI TIẾT
Quý khách xem cách nhập coupon tại đây: CHI TIẾT

800.000 VNĐ

Domain .VN

ĐĂNG KÝ

310.000 VNĐ

Domain .COM

ĐĂNG KÝ

360.000 VNĐ

Domain .ORG

ĐĂNG KÝ

380.000 VNĐ

Domain .INFO

ĐĂNG KÝ

320.000 VNĐ

Domain .US

ĐĂNG KÝ

850.000 VNĐ

Domain .SHOP

ĐĂNG KÝ

80.000 VNĐ

Domain .XYZ

ĐĂNG KÝ

750.000 VNĐ

Domain .ME

ĐĂNG KÝ

260.000 VNĐ

Domain .NAME

ĐĂNG KÝ

700.000 VNĐ

Domain com.vn, net.vn, biz.vn

ĐĂNG KÝ

330.000 VNĐ

Domain .NET

ĐĂNG KÝ

370.000 VNĐ

Domain .BIZ

ĐĂNG KÝ

860.000 VNĐ

Domain .TV

ĐĂNG KÝ

80.000 VNĐ

Domain .SITE

ĐĂNG KÝ

700.000 VNĐ

Domain .BLOG

ĐĂNG KÝ

330.000 VNĐ

Domain .TOP

ĐĂNG KÝ

80.000 VNĐ

Domain .ONLINE

ĐĂNG KÝ